Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku, oraz promowanie nauki i badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz wspieranie osób zmagających się z nowotworami krwi.

Dlatego, poza prowadzeniem Ośrodka Dawców Szpiku, w 2018r. Fundacja rozpoczęła realizację Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów. Jest to pierwszy tak kompleksowy i zaawansowany projekt, który obejmuje wszystkie istotne obszary wsparcia chorych. Celem działań jest pomoc Pacjentom na każdym etapie choroby – od momentu diagnozy, w trakcie leczenia, jak również niesienie pomocy tym chorym, którzy opuścili już szpitalną salę, ale nadal zmagają się z problemami zdrowotnymi.

PROGRAM SZYTY NA MIARĘ POTRZEB

Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Fundacji DKMS oparty jest na czterech filarach i obejmuje:

  1. WSPARCIE PACJENTÓW w obszarach diety, pomocy psychologicznej oraz rehabilitacji
  2. WSPARCIE SZPITALI w zakupie urządzeń medycznych oraz budowy/rozbudowy oddziałów (Dar Fundacji DKMS)
  3. WSPÓŁPRACĘ Z ORGANIZACJAMI w zakresie edukacji Pacjentów – organizacja warsztatów dla chorych, opracowywanie poradników
  4. WIEDZĘ I EDUKACJĘ w zakresie rozwoju polskiej transplantologii i wsparcia personelu medycznego

POMOC W CZASACH PANDEMII

Wielu chorych, przygotowywanych do przeszczepienia szpiku, zostaje poddanych chemioterapii i radioterapii, które powodują u nich niemal całkowity brak odporności, dlatego też Pacjenci onkohematologiczni znajdują się w grupie najwyższego ryzyka zachorowania na COVID-19. Oddziały przeszczepowe to miejsca, w których warunki sanitarne muszą być utrzymane na najwyższym poziomie. W ramach Programu, Fundacja DKMS zakupiła oraz przekazała do 16 Klinik Transplantacji Szpiku w całej Polsce środki ochrony osobistej na łączną kwotę 338 099,92 zł. Wśród środków niezbędnych do zapewnienia Pacjentom onkohematologicznym bezpiecznych warunków leczenia znalazły się: gogle, przyłbice, okulary ochronne, jednorazowe rękawiczki nitrylowe, mydła oraz kremy do rąk, płyny do dezynfekcji, a także certyfikowane maski FFP3 i FFP2 do ochrony dróg oddechowych przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i ciekłych.

Więcej informacji na www.dkms.pl

Podobne posty