Hematologia II ed.

Białaczki u dzieci

Ostra Białaczka Limfoblastyczna (OBL) i Ostra Białaczka Szpikowa (OBS) są najczęstszymi rodzajami białaczki u dzieci, przy czym OBL stanowi ponad 80% wszystkich przypadków. Najrzadszym podtypem jest Przewlekła ... Czytaj więcej...

Drugie życie

Terapii CAR-T- cells poddana została 62-letnia pacjentka, u której rozpoznano chłoniaka. Leczenie przeprowadzono na przełomie 2019 i 2020 r. w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Jadwiga Szotek Ź... Czytaj więcej...